Polityka prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Mariusza Studzińskiego Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego

Kim jestem:
Nazywam się Mariusz Studziński i prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą „Mariusz Studziński Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego”. Zobowiązuję się dopełnić wszelkich starań, aby zapewnić prywatność osób odwiedzających moją stronę internetową, moich klientów, współpracowników i dostawców. Niniejsza informacja na temat ochrony danych osobowych określa dlaczego, kiedy i jakie dane osobowe gromadzę, w jaki sposób je wykorzystuję, w jakich warunkach mogę je ujawnić innym podmiotom oraz w jaki sposób je chronię.

Możesz skontaktować się ze mną jako administratorem danych znajdujących się pod moją pieczą, i za które jestem odpowiedzialny na mocy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, pod adresem ul. Czumy Ignacego 58/2 20-153 Lublin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@mstudzinski.pl

Dane klientów, dostawców i współpracowników
Osoby odwiedzające moją stronę internetową nie są zobowiązane do podawania swoich danych osobowych.

Niemniej jednak, osoby zainteresowane moimi usługami mogą kontaktować się ze mną za pośrednictwem podanych na stronie środków komunikacji, co może wiązać się z przekazaniem, gromadzeniem i przetwarzaniem przeze mnie niektórych ich danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania przeze mnie danych osobowych moich klientów jest wykonywanie zleconych usług tłumaczenia lub podejmowanie niezbędnych czynności poprzedzających realizację takiego zlecenia oraz zapewnienie zgodności z wymogami obowiązującego prawa. Podstawą prawną do przetwarzania przeze mnie danych osobowych klientów zwracających się o dokonanie tłumaczenia poświadczonego jest Ustawa z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Gromadzę, przechowuję i wykorzystuję takie dane osobowe w celu wystawienia oferty, świadczenia zleconych usług tłumaczenia zwykłego i tłumaczenia poświadczonego oraz poświadczania tłumaczeń, a także w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa.
Nie wykorzystuję Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Kategorie osób, których dane dotyczą
Przechowuję dane dotyczące klientów, dostawców, współpracowników, podmiotów przetwarzających dane i potencjalnych klientów w uzasadnionych celach.

Kategorie danych osobowych
Gromadzone dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i numer identyfikacyjny lub podatkowy, warunki płatności i dostawy, dane finansowe i dane rachunku bankowego.

Wśród danych osobowych przetwarzanych z racji realizacji zleceń tłumaczenia poświadczonego mogą znajdować się dane z kategorii szczególnych (dane wrażliwe), obejmujące dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych , dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, a także dane dotyczące wyroków skazujących.

Dane, o których mowa, będą przechowywane wyłącznie w ramach relacji biznesowych i wynikających z Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, lub przez czas określony w celu spełnienia zobowiązań prawnych i podatkowych.

Przechowywanie danych osobowych

Dane dotyczące ofert i wycen będą przechowywane przez okres do sześciu miesięcy. W przypadku wykonanej pracy jestem zobowiązany do przechowywania Twoich danych osobowych przez okres pięciu lat w celu dopełnienia zobowiązań podatkowych. Komunikację e-mail usuwam po pięciu latach.

Dostęp stron trzecich

Do celów administracyjnych zawarłem umowę o powierzenie przetwarzania danych z następującym podmiotem przetwarzającym, świadczącym usługi księgowe i podatkowe:

Web INnovative Software Sp. z o.o, Bolesława Krzywoustego 105/21 , 51-166 Wrocław
NIP: 8982167294

Z polityką ochrony danych osobowych tej spółki możesz zapoznać się klikając w poniższe łącze: https://pomoc.wfirma.pl/-program-zgodny-z-wymogami-rodo.

W przypadku konieczności wysłania tekstu do korekty lub edycji do współpracownika, tekst ten zostanie zanonimizowany w taki sposób, by Twoje dane osobowe były w nim niewidoczne, lub – jeśli będzie to konieczne – współpracownik zostanie poproszony o podpisanie umowy o zachowaniu poufności. Wszyscy tacy współpracownicy zostaną poinformowani o ich obowiązkach związanych z wymogiem zachowania poufności oraz zachowania tajemnicy służbowej.

Inne podmioty mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych w celach administracyjnych, w tym podmioty obsługujące moją stronę internetową i konto poczty elektronicznej oraz system wspomagania tłumaczeń MemoQ (www.memoq.com). Wszystkie te podmioty są zgodne z RODO (zapoznaj się z sekcją dotyczącą środków bezpieczeństwa poniżej).

Twoje prawa i obowiązki

Podejmuję wszelkie środki ostrożności w celu zagwarantowania bezpieczeństwa, integralności i poufności danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

Masz prawo do dostępu do, modyfikacji, usunięcia lub przeniesienia będących w moim posiadaniu Twoich danych osobowych zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem UE. Wnioski w tym zakresie proszę przesyłać bezpośrednio do mnie, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych, a ja podejmę działania w tym zakresie tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu maksymalnie miesiąca od daty złożenia wniosku.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub obaw dotyczących sposobu w jaki przetwarzam dane osobowe, możesz zawsze skontaktować się ze mną pod adresem info@mstudzinski.pl. Masz również prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Środki bezpieczeństwa
Podejmuję wszelkie możliwe środki ostrożności, aby zagwarantować ochronę Twoich danych osobowych.

Aktualizacje komputerów i urządzeń: 
Sprzęt używany do przechowywania i przetwarzania danych osobowych jest aktualizowany tak często, jak to możliwe i zgodnie z zaleceniami producentów oprogramowania.

Złośliwe oprogramowanie: 
Na sprzęcie służącym do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe i anti-malware, mające na celu zapobieżenie kradzieży lub zniszczeniu tych informacji. Oprogramowanie antywirusowe i anti-malware jest regularnie aktualizowane.

Zapora sieciowa:
 Na wszystkich urządzeniach służących do przechowywania lub przetwarzania danych osobowych zainstalowane są zapory sieciowe, mające na celu uniemożliwienie nieuprawnionego dostępu stron trzecich.

Kopie zapasowe:
 Kopie zapasowe danych osobowych są okresowo tworzone na urządzeniu innym niż urządzenie używane na co dzień. Kopia zapasowa jest przechowywana w bezpiecznym, zamkniętym miejscu, oddzielnie od komputera zawierającego oryginalne pliki, dzięki czemu dane osobowe mogą zostać odzyskane w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. Jeżeli wykonanie kopii zapasowej odbywa się drogą elektroniczną, stosuje się metodę szyfrowania w celu zagwarantowania poufności danych osobowych w przypadku nieuprawnionego dostępu osób trzecich.

Środki techniczne
 Wszystkie systemy elektroniczne używane do przechowywania lub przetwarzania danych osobowych są chronione hasłem.

Wycieki danych osobowych

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, na przykład z powodu kradzieży lub bezprawnego dostępu, powiadomię Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ciągu 72 godzin od takiego naruszenia bezpieczeństwa. Powiadomienie takie będzie obejmować wszystkie informacje niezbędne do wyjaśnienia okoliczności, w których takie naruszenie bezpieczeństwa miało miejsce. Powiadomienie zostanie przekazane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Polityka plików cookie
Podobnie jak większość stron internetowych, moja witryna również może wykorzystywać pliki cookie do zbierania danych. Pliki cookie to niewielkie pliki danych, które są umieszczane na Twoim komputerze (komputery osobiste, smartfony lub tablety) podczas przeglądania stron internetowych. Służą one do zapamiętania, kiedy Twój komputer lub urządzenie odwiedziło moją stronę internetową, pomagają w lepszym działaniu strony i poprawiają komfort korzystania z niej.
Zebrane dane obejmują przeglądane strony i podstrony mojej witryny. Pliki cookie nie są wykorzystywane do zbierania ani rejestrowania danych dotyczących imienia i nazwiska, adresu ani innych danych kontaktowych.

Możesz wyłączyć użycie plików cookie, zmieniając odpowiednio ustawienia przeglądarki. Może to jednak sprawić, że niektóre usługi oferowane na stronie internetowej mogą nie funkcjonować poprawnie.

Akceptacja polityki plików cookies

Zakładam, że ​​akceptujesz niniejszą politykę dotyczącą plików cookie. Mimo to, strona internetowa będzie nadal wyświetlać informacje dotyczące tej polityki przy każdej nowej sesji, aby upewnić się, że jesteś tego świadomy.
Możesz zatem podjąć jedno z następujących działań:

  • Zaakceptować pliki cookie: po zaakceptowaniu plików cookie komunikat ostrzegawczy nie będzie już wyświetlany na żadnej ze stron witryny w trakcie tej samej sesji.
  • Zamknąć: wiadomość zniknie z danej strony internetowej.
  • Zmienić ustawienia: Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, zapoznaj się z polityką plików cookie dla i odpowiednio dostosuj ustawienia swojej przeglądarki.

Niniejsza Polityka Prywatności została zaktualizowana 16 maja 2018 i będzie aktualizowana w razie konieczności.