Cennik

Tłumaczenia pisemne poświadczone („przysięgłe”):

Uwaga: W przypadku tłumaczeń poświadczonych (tzw. przysięgłych) koszt tłumaczenia obliczany jest w oparciu o liczbę tzw. stron obliczeniowych (gdzie ustawowo 1 strona obliczeniowa to dokładnie 1125 znaków ze spacjami tekstu wynikowego czyli tłumaczenia). Opłata liczona jest za każdą rozpoczętą stronę obliczeniową (z tolerancją 10%).

UWAGA: Podane ceny są cenami BRUTTO, zawierającymi podatek VAT.

Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski:

Rodzaj czynności za 1 stronę obliczeniową
Za 1 stronę obliczeniową (1125 znaków) tłumaczenia  50 zł
Sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia (tłumaczenie ekspresowe).  +50%
Tłumaczenie tekstów zawierających terminologię specjalistyczną.  +20%
Za każdy dodatkowy odpis tłumaczenia uwierzytelnionego.  20% ceny tłumaczenia

Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski:

Rodzaj czynności za 1 stronę obliczeniową
Za 1 stronę obliczeniową (1125 znaków) tłumaczenia  50 zł
Sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia (tłumaczenie ekspresowe).  +50%
Tłumaczenie tekstów zawierających terminologię specjalistyczną.  +20%
Za każdy dodatkowy odpis tłumaczenia uwierzytelnionego.  20% ceny tłumaczenia

Tłumaczenia pisemne zwykłe:

Uwaga: W przypadku tłumaczeń zwykłych (nie poświadczonych) stroną obliczeniową jest 1600 znaków ze spacjami. Opłata liczona jest za każdą rozpoczętą połówkę strony obliczeniowej.

Ceny negocjowane indywidualnie w zależności od tematyki tłumaczenia, jego trudności, wielkości zlecenia oraz terminu wykonania tłumaczenia. Poniżej stawki podstawowe .

UWAGA: Podane ceny są cenami BRUTTO, zawierającymi podatek VAT.

Rodzaj czynności za 1 stronę obliczeniową
na polski lub angielski
Za stronę obliczeniową (1600 znaków) tłumaczenia – tryb zwykły (do 8 stron rozliczeniowych dziennie).  50 zł
Za stronę obliczeniową (1600 znaków) tłumaczenia – tryb ekspresowy (powyżej 8 stron rozliczeniowych dziennie).  +50%
Tłumaczenie materiałów uznanych przeze mnie za wysoce specjalistyczne lub wymagających obróbki graficznej.  do uzgodnienia

Tłumaczenia ustne – konsekutywne*

Uwaga: W przypadku tłumaczeń ustnych – konsekutywnych podstawą rozliczeniową jest 1 godzina tłumaczenia. Przy zamawianiu tłumaczenia ustnego konsekutywnego minimalną jednostką zamówienia są 2 godziny (1 blok). Pozostałe warunki będą ustalane w ramach uzgodnień indywidualnych.

Tłumaczenia ustne wykonuję w ramach dziedzin podanych w OFERCIE.

UWAGA: Podane ceny są cenami BRUTTO, zawierającymi podatek VAT.

Rodzaj czynności  
Tłumaczenie ustne – konsekutywne* – 1 godzina.  150 zł
Minimalna wielkość zamówienia  2 godziny


* Tłumaczenia konsekutywne
W tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz rozpoczyna tłumaczenie dopiero, gdy prelegent skończy swoją wypowiedź (przemówienie może być podzielone na części). Zazwyczaj w tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz w trakcie przemówienia znajduje się obok rozmówcy, słucha go i sporządza notatki. Gdy osoba mówiąca skończy przemówienie lub zrobi przerwę w swojej wypowiedzi, tłumacz odtwarza wypowiedź w języku docelowym w całości i w taki sposób jakby to on ją wygłaszał.

Przykładowe ceny tłumaczenia popularnych dokumentów:

UWAGA: Podane ceny są cenami BRUTTO, zawierającymi podatek VAT.

Przykładowe ceny najbardziej popularnych tłumaczeń na język angielski:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (np. KUL, UMCS, Politechnika, UP, UM i inne) – 50 zł
 • zapytanie o niekaralność – 100 zł
 • odpis skrócony aktu urodzenia – 50 zł
 • odpis zupełny aktu urodzenia – 100 zł
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (starego typu) – 50 zł
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (nowego typu „z paskiem”) – 100 zł
 • odpis zupełny aktu małżeństwa – 100 zł
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego (1 strona) – 50 zł
 • świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego (4 strony) – 200 zł
 • świadectwo dojrzałości (nowe 1-stronne) – 50-100 zł
 • świadectwo ukończenia liceum (nowe 2-stronne) – 100zł
 • świadectwo pracy – 150-200 zł
 • suplement do dyplomu – 300 – 800 zł
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki (2 pierwsze strony bez poświadczenia notarialnego) – 100 zł

Przykładowe ceny najbardziej popularnych tłumaczeń na język polski:

 • odpis aktu urodzenia (Wielka Brytania, Irlandia) – 100 zł
 • odpis aktu małżeństwa (Wielka Brytania) – 100 zł
 • dowód rejestracyjny (UK, druk V5C) – 100 zł
 • samochód z odzysku zaświadczenie o eksporcie (UK, druk V963) – 100 zł